Đề thi T & TV Cuối HKI Lớp 5 PDF. In Email
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 
Bản tin nhà trường - Tin nhà trường
Viết bởi school   
Thứ ba, 10 Tháng 7 2012 20:14

 Dethi02

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 5

Năm học: 2011 - 2012

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Ngày thi: 27/12/2011


imagesCA2UO3EW

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Đọc kĩ đề bài, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

1) Trong các số : 352,34 ; 432,15 ; 235,41 ; 423,51

số có chữ số 5 ở hàng phần trăm là:

a. 352,34       b. 432,15      c. 235,41   d. 423,51
2) 15 : x = 0,85 + 0,35. Tìm x:

a. x = 30      b. x = 12,5    c. x = 1,2    d. x = 0,08
3) 149,42     149,420. Cần điền vào ô trống:

a. <     b. >      c. =     d. Không có dấu nào.
4) Tỉ số phần trăm của 7,2 và 36 là :

a. 0,2%     b. 5%    c. 20%     d. 500%
PHẦN II: TỰ LUẬN: (8 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 627,4 + 521,85     b) 625,7 – 350,72            

c) 7,43 x 3,8      d)   52,92 : 18                                                

Bài 2:

a. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

20 tạ 50kg = ……….tạ         76,9dam2 = …….dam2 …….m2

b. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5

Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m và bằng chiều rộng.

a. Tính diện tích mảnh vườn.

b. Người ta trồng 45% diện tích cây ăn quả.

Hỏi diện tích trồng cây ăn quả là bao nhiêu mét vuông?

Bài 4: Trong một phép chia hai số tự nhiên

biết thương bằng 4 số dư bằng 25

và biết tổng số bị chia, số chia và số dư bằng 515.

Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó?

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 5

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Mỗi câu chọn đúng 0,5đ

1.b   2.b    3.c     4. c

PHẦN II: TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 1149,25    b) 274,98  c) 28,234   d)2,94                                                

Mỗi câu đúng 0, 5đ

Bài 2: ( 2 điểm)

a. Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1điểm)

20 tạ 50kg = …20,5…….tạ                          

76,9dam2 = …76….dam2 …90….m2

Mỗi câu đúng 0, 5đ

b. Tính bằng cách thuận tiện nhất: (1điểm)

4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5

 =       4,7 x (5,5 - 4,5)

=       4,7 x 1 = 4,7

Bài 3: (3 điểm)                               

Tóm tắt:

Bài giải:

Chiều rộng mảnh vườn là:

60 : 5 x 3= 36 (m)      (1 điểm)

Diện tích mảnh vườn là:                

60 x 36 = 2160 (m2)   (1 điểm)

Diện tích trồng cây ăn quả là:

2160 : 100 x 45 = 972 (m2)   (1 điểm)

Đáp số: a) 2160 m2; b) 972 m2  

Thiếu hoặc sai tóm tắt trừ 0,5 điểm.

Bài 4: (1điểm)                                

Tóm tắt: (0,5 điểm)

Bài giải:

Số chia là:

(515 – 25 – 25) : 5 = 93                 

Số bị chia là:                

93 x 4 + 25 = 397                            

Đáp số: Số chia: 93; Số bị chia: 397 (0,5 điểm)

ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 5

Năm học: 2011 - 2012

Môn: Tiếng Việt (Đọc)

Thời gian: 30 phút

Ngày thi: 27/12/2011

I. ĐỌC THẦM: (5 điểm)

 Đọc thầm bài “Thầy thuốc như mẹ hiền”

(Trang 153/ Sách Tiếng Việt 5 - Tập 1)

và khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất.

Câu 1. Chi tiết ông chữa khỏi bệnh cho con người thuyền chài, không lấy tiền còn cho thêm gạo, củi thể hiện đức tính gì của ông ?

a. Khiêm tốn.                  

b. Giàu lòng nhân ái.

c. Không màng danh lợi.                    

Câu 2. Chi tiết thể hiện rõ nét ông là người thầy thuốc

rất có lương tâm trong việc chữa bệnh cho người phụ nữ.

a. Khi bệnh biết bệnh mới cho thuốc.

b. Ông vô cùng ân hận coi như mình mắc tội giết người

khi có một bệnh nhân chết mặc dù không phải do ông chữa trị.

c. Trực tiếp đến nhà bệnh nhân khám bệnh.

Câu 3. Vì sao có thể nói Lãn Ông là người không màng danh lợi?

a. Vì ông không nhận vàng bạc của vua ban cho.

b. Vì ông luôn quan tâm chữa bệnh cho người nghèo.

c. Vì ông chối từ việc tiến cử ông vào chức ngự y.

Câu 4. Hai câu thơ cuối bài ý nói gì ?

a. Mọi công danh rồi sẽ trôi đi, chỉ có tấm lòng nhân nghĩa là còn mãi.

b. Không coi trọng công danh.

c. Tấm lòng nhân nghĩa không bao giờ thay đổi.

Câu 5. Hải Thượng Lãn Ông là một người như thế nào ?

Câu 6. Nhóm từ nào dưới đây trái nghĩa với từ nhân hậu ?

a. Bất nhân, tàn nhẫn, độc ác, nhân từ.                                  

b. Độc ác, Tàn bạo, bất nhân, hung bạo.

c Tàn bạo, nhân nghĩa, hung bạo, độc ác.

Câu 7. Cặp từ in đậm trong câu văn sau biểu thị quan hệ gì ?

“Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền

mà còn cho thêm gạo, củi.”

a. Tăng tiến.       b Tương phản.    c. Điều kiện

Câu 8. Chủ ngữ trong câu văn trên (ở câu 7) là :    

CN : ................................................................

Câu 9. Đặt một câu có sử dụng cặp quan hệ từ

biểu thị quan hệ : tương phản.

 ……………………………………………………………………

II. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (5 điểm)

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC) –LỚP 5

I. Đọc thầm: (5 điểm)

- Câu 1- 8 : mỗi câu 0,5 điểm.

- Câu 9 : 1 điểm.

(Câu: 1b; 2b; 3c; 4a; 6b; 7a)

-Câu 5. Hải Thượng Lãn Ông là một người giàu lòng nhân ái,

không màng danh lợi.

-Câu 8. Chủ ngữ trong câu văn trên (ở câu 7) là : ông    

 -Câu 9. Đặt một câu có sử dụng cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ : tương phản.

 VD : Mặc dù … nhưng …... ;     tuy …. Nhưng …..

 (GV linh động chấm điểm) ( 1 điểm)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 5

 Năm học: 2011 - 2012

Môn: Tiếng Việt (Đọc) -Ngày thi:27/12/2011

 PHẦN KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG: (5 điểm)

A- Hướng dẫn tổ chức kiểm tra:

- Giáo viên làm phiếu ghi tên bài đọc và số trang cho học sinh bốc thăm.

 - Học sinh dùng SGK Tiếng Việt 5 -Tập 1 đọc 1 đoạn

(khoảng 110 tiếng/phút) do giáo viên chỉ định

rồi trả lời 1 trong 2 câu hỏi theo quy định sau:

1/ Chuyện một khu vườn nhỏ. ( TV5 tập 1- trang 102).

+ Bé Thu thích ra ban công để làm gì?

( Để được ngắm nhìn cây cối ; nghe ông kể chuyện

về từng loài cây ở ban công.)

+ Vì sao khi thấy chim về đậu ở ban công ,

Thu muốn báo ngay cho Hằng biết?

( Vì Thu muốn Hằng công nhận ban công nhà mình

cũng là vườn.)

2/ Mùa thảo quả.

(TV5 tập1- trang 113).

+Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng cách nào ?

(Bằng mùi thơm đặc biệt quyến rũ lan xa,

làm cho gió thơm, cây cỏ thơm, đất trời thơm,

từng nếp áo, nếp khăn của người đi rừng cũng thơm.)

+ Tìm những chi tiết cho thấy thảo quả phát triển nhanh ?

(Qua một năm, … lấn chiếm không gian.)

3/ Người gác rừng tí hon. ( TV5 tập1- trang 124).

+ Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ đã phát hiện được điều gì?

(Hơn chục cây to bị chặt thành từng khúc dài ;

bọn trộm gỗ bàn nhau sẽ dùng xe để chuyển gỗ ăn trộm vào buổi tối.)

+ Kể những việc làm của bạn nhỏ cho thấy bạn là người thông minh?

(Thắc mắc khi thấy dấu chân người lớn trong rừng

– Lần theo dấu chân để tự giải đáp thắc mắc

– Khi phát hiện ra bọn trộm gỗ, lén chạy theo đường sắt,

gọi điện thoại báo công an.)

4/ Buôn Chư Lênh đón cô giáo( TV5 tập1 - trang 144).

+ Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để làm gì?

( Để mở trường dạy học.)

+ Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức

chờ đợi và yêu quý “Cái chữ”?

( Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ.

Mọi người im phăng phắc khi xem Y Hoa viết.

Y Hoa viết xong, bao nhiêu tiếng cùng hò reo.)

HƯỚNG DẪN CHẤM:

- GV đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:

1. Đọc đúng tiếng, đúng từ: 1 điểm

(Đọc sai 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm ; Đọc sai quá 5 tiếng: 0 điểm)

2.Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm.

(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ: 0,5 điểm ;

ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm)

3. Giọng đọc bước đầu có biểu cảm: 1 điểm.

(Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,5 điểm ;

Giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm: 0 điểm)

4. Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm. (khoảng 120 tiếng/phút)

(Đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm ; Đọc quá 2 phút: 0 điểm)

5.Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu: 1 điểm.

(Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng:0,5 điểm ;

trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) – LỚP 3

1. Chính tả: Nghe – viết (5 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng sạch đẹp,

trình bày đúng đoạn văn - 5 điểm.

- Mỗi lỗi chính tả (sai/ lẫn phụ âm đầu, vần, thanh,

không viết hoa đúng quy định) - trừ 0.5 điểm.

- Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách,

kiểu chữ, trình bày bài viết bôi xoá bẩn - trừ 1 điểm toàn bài viết.

2. Tập làm văn: (5 điểm)

Đảm bảo các yêu cầu sau, đạt điểm 5:

+ Viết được đoạn văn kể đúng yêu cầu.

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng,

không mắc lỗi chính tả.

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết,

có thể cho các mức điểm:

4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC) –LỚP 3

I.Đọc thầm: (5 điểm)

- Mỗi câu: 0.5 điểm.

 1b; 2c; 3a; 4c; 6b.

Câu 5. (1 điểm) Qua hành động cứu người, em thấy Mến

có đức tính đáng quý là:

Dũng cảm vì người khác không sợ nguy hiểm đến tính mạng .

Câu 6:(0,5 điểm) a/ Cây lan nói chuyện bằng hương, bằng hoa.

b/ Ở vùng này, lúc hoàng hôn và lúc tảng sáng phong cảnh rất nên thơ.

Câu 8. (1 điểm) Câu : “Chỉ một loáng, em đã đến bên cậu bé,

khéo léo túm được tóc cậu, đưa vào bờ.”

Có:

c.Ba từ chỉ hoạt động . Đó là: đến, túm, đưa.

Tìm được 2 từ : 0,5 điểm.                                                                          

II. Đọc thành tiếng: (5 điểm)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 3

Năm học: 2010 - 2011

Môn:  Tiếng Việt (Đọc)

Ngày thi:   27/12/2010

PHẦN KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG: (5 điểm)

A- Hướng dẫn tổ chức kiểm tra:

Giáo viên làm phiếu ghi tên bài đọc và số trang

cho học sinh bốc thăm 1 trong các bài sau:

1/ Bài “Nắng phương Nam”- trang 94.

2/ Bài “Người con của Tây Nguyên” - trang 103

3/ Bài “Nhớ Việt Bắc” - trang 115.

4/ Bài “Hũ bạc của người cha” - trang 121.

Học sinh dùng SGK Tiếng Việt 3 -Tập 1 đọc 1 đoạn

(khoảng 60 tiếng/phút) do giáo viên chỉ định.

B- Hướng dẫn chấm:

GV đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau :

- Đọc đúng tiếng, đúng từ : 3 đ

( Đọc sai dưới 3 tiếng : 2,5đ; đọc sai 3 hoặc 4 tiếng : 2 đ;

đọc sai 5 hoặc 6 tiếng : 1,5 tiếng ; đọc sai 7 hoặc 8 tiếng : 1đ ;

đọc sai 9 hoặc 10 tiếng : 0,5 đ ; đọc sai trên 10 tiếng : 0 đ )

- Ngắt nghỉ đúng ở các dấu câu hoặc cụm từ rõ nghĩa

(có thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi ở 1 hoặc 2 chỗ ) : 1đ

( Không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu : 0,5 đ ;

không ngắt nghỉ hơi đúng ở 5 dấu câu trở lên : 0 đ )

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu : 1 đ

(Đọc quá 1 phút đến 2 phút : 0,5 điểm ; đọc quá 2 phút,

phải đánh vần nhẩm ; 0 điểm.)

ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 5

Năm học: 2011- 2012

Môn: Tiếng Việt (Viết)

Thời gian: 50 phút

Ngày thi: 27/12/2011

Phần I. Chính tả: (5 điểm)

Nghe – đọc Bài:  Cây rơm

Cây rơm như một cây nấm khổng lồ không chân.

Cây rơm đứng từ mùa gặt này đến mùa gặt tiếp sau.

Cây rơm dâng dần thịt mình cho lửa đỏ hồng căn bếp,

cho bữa ăn rét mướt của trâu bò.

Vậy mà nó vẫn nồng nàn hương vị và đầy đủ sự ấm áp của quê nhà.

Mệt mỏi trong công việc ngày mùa, hay vì chơi,

bạn sẽ sung sướng biết bao khi tựa mình vào cây rơm.

Và chắc chắn bạn sẽ ngủ thiếp ngay, vì sự êm đềm của rơm,

vì hương đồng cỏ nội đã sẵn đợi vỗ về giấc ngủ của bạn.

Phạm Đức

Phần II. Tập làm văn:

Đề bài: Em hãy tả cô lao công trường em khi cô đang làm việc.

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC) –LỚP 5

I. Đọc thầm: (5 điểm)

- Câu 1- 8 : mỗi câu 0,5 điểm.

- Câu 9 : 1 điểm.

1b; 2b; 3c; 4a; 6b; 7a

Câu 5. Hải Thượng Lãn Ông là một người giàu lòng nhân ái,

không màng danh lợi.

Câu 8. Chủ ngữ trong câu văn trên (ở câu 7) là : ông    

Câu 9. Đặt một câu có sử dụng cặp quan hệ từ

biểu thị quan hệ : tương phản.

VD : Mặc dù … nhưng …... ;     tuy …. Nhưng …..

(GV linh động chấm điểm) ( 1 điểm)

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) –LỚP 5

1. Chính tả: Nghe – viết (5 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng sạch đẹp,

trình bày đúng đoạn văn - 5 điểm.

- Mỗi lỗi chính tả (sai/ lẫn phụ âm đầu, vần, thanh,

không viết hoa đúng quy định - trừ 0.5 điểm.

 Lưu ý: Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách,

kiểu chữ, trình bày bài viết không đúng thể thức đoạn văn,

bôi xoá bẩn - trừ 1 điểm toàn bài viết.

2. Tập làm văn: (5 điểm)

Đảm bảo các yêu cầu sau, đạt điểm 5:

+ Viết được bài văn tả người hoàn chỉnh,

thể hiện được sự quan sát chân thực, diễn đạt trôi chảy

với đủ các phần: mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu cầu đã học.

Độ dài bài viết từ 15 câu trở lên.

+ Không mắc lỗi chính tả, Chữ viết rõ ràng,

trình bày bài viết sạch đẹp.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết,

có thể cho các mức điểm:

4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 19 Tháng 8 2012 14:40