Kế hoạch sử dụng bảo quản Thiêt bị 2011-2012 PDF. In Email
Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 
Chuyên môn - Khối 1
Viết bởi school   
Thứ hai, 06 Tháng 8 2012 09:27

 sudungTbi

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG, BẢO QUẢN THIẾT BỊ DẠY HỌC

Năm học: 2011-2012

 

Trong quá trình tổ chức cho học sinh lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng, thiết bị dạy học là một phương tiện góp phần nâng cao hiệu quả giờ lên lớp của giáo viên. Một trong những điều kiện quan trọng giúp thực hiện các phương pháp dạy học thông qua hoạt động chính là các phương tiện và thiết bị dạy học.

Sử dụng thiết bị dạy học luôn gắn liền với hoạt động dạy và học trong nhà trường. Trong dạy học, phương tiện dạy học là công cụ để thực hiện phương pháp. Theo hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, bài dạy được thiết kế trên cơ sở tổ chức các hoạt động cho học sinh. Có phương tiện dạy học thì các hoạt động dạy học mới đảm bảo có hiệu quả. Phương tiện dạy học phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có phương pháp dạy học, các hoạt động tổ chức cho học sinh.

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :

- Căn cứ Số   15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ GD&ĐT.

- Căn cứ Hướng dẫn số 996/GD&ĐT-KHTC của Sở giáo dục và đào tạo Đồng Nai ngày 16/8/2011 về hướng dẫn thực hiện điểm nhấn năm học 2011-1012: “Bảo quản tố và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học”

- Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Bộ, Sở, Phòng.

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2011- 2012 của trường Tiểu học Tân Phong B

Để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012, bản thân tôi thực hiện phương hướng, mục tiêu về sử dụng và quản lý thiết bị dạy học như sau :

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

I. MỤC TIÊU:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của bản thân trong việc bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học.

- Thực hiện nghiêm túc việc bảo quản tốt thiết bị dạy học, khai thác và sử dụng thiết bị dạy học đạt hiệu quả cao.

- Phát triển thiết bị dạy học thông qua kế hoạch mua sắm của nhà trường, tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng linh hoạt có hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy.

- Không ngừng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực để phát huy tốt các tiết dạy thông qua việc sử dụng thiết bị dạy học.

- Có sự đổi mới tích cực về việc tổ chức bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học trong nhà trường, làm cơ sở để phát triển, khai thác, sử dụng đồ dùng dạy học trong những năm học tiếp theo.

- Hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua giữa giáo viên với giáo viên, giữa học sinh với học sinh trong việc bảo quản, sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học.

- Góp phần đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng toàn diện.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

     1. Thuận lợi:

            - Là trường chuẩn nên cơ sở vật chất nhà trường khá đồng bộ, có đầy đủ các phòng chức năng nên có điều kiện cho việc nâng cao chất lượng.

   - Bản thân có ý thức tự giác sử dụng thiết bị dạy học hiện có cho hầu hết các tiết dạy theo chương trình.

            - Nhà trường đã có sự đầu tư mua sắm thiết bị bổ sung hàng năm nên các thiết bị một số môn học có đầy đủ cho giáo viên sử dụng khi giảng dạy.

            - Các hoạt động chuyên môn đã đi vào nề nếp trong nhiều năm nên việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, đặc biệt là các chuyên đề cấp trường về phương pháp hướng dẫn tự học của học sinh trong các năm học trước nên thực hiện rất có hiệu quả và phát huy tác dụng tốt.

     2. Khó khăn:

- Tuy cơ sở vật chất có đầu tư nhưng chưa có các phòng thiết bị riêng và đang sử dụng tủ dùng chung tại lớp học nên chỉ để một phần thiết bị cần thiết vì vậy giáo viên còn gặp nhiều khó khăn khi sử dụng.

- Thiết bị dạy học được cung cấp từ nhiều năm trước nên có một phần bị hư hỏng mà kinh phí mua sắm hàng năm còn hạn hẹp do đó số thiết bị đắt tiền chưa bổ sung được.

- Đồ dùng dạy học tự làm chưa được đầu tư, chủ yếu là tranh vẽ theo sách giáo khoa nên ít nhiều còn hạn chế trong quá trình giảng dạy.

- Công tác bảo quản, cho mượn, trả đồ dùng dạy học đôi lúc quản lý chưa tốt nên xảy ra mất mát, hư hỏng.

- Một số học sinh ý thức chưa tốt trong việc bảo quản và sử dụng đồ dùng học tập.

- Thiết bị dạy học chỉ có một số bộ môn chưa được đồng bộ.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁP THỰC HIỆN:

1.Nhiệm vụ:

- Có thói quen tốt sử dụng đồ dùng dạy học khi lên lớp.

- Tăng cường công tác sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả, góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực các hoạt động học tập của học sinh để nâng cao chất lượng.

- Khai thác tối đa những thiết bị dạy học hiện có trong nhà trường. Mặt khác tự làm đồ dùng bổ sung để giảng dạy trong các tiết còn thiếu.

- Có ý thức bảo quản tốt thiết bị dạy học, mạnh dạn đề xuất nhà trường mua sắm, sửa chữa các thiết bị hư hỏng.

- Làm đồ dùng dạy học để giảng dạy và dự thi đồ dùng dạy học cấp trường .

2.Giải pháp thực hiện:

     a. Sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả nhằm đổi mới phương pháp dạy học:

- Đầu năm học tham gia tổ chức kiểm tra khảo sát thực tế thiết bị dạy học của lớp mình phụ trách nhằm lên kế hoạch mua sắm, bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định. Sau đó trình lên lãnh đạo nhà trường để có phương án chỉ đạo.

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc sử dụng các thiết bị dạy học nhằm phát huy tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh.

- Cùng với nhân viên thiết bị và giáo viên bộ môn trong lớp để phân loại thiết bị theo từng bộ môn của lớp để tiện việc sử dụng như sau:

+ Phân thành nhóm thiết bị dùng cho các bài thực hành như: thiết bị môn Thề dục, Âm nhạc, Mỹ thuật; nhóm dạy các môn xã hội; nhóm dạy Toán,….

+ Nhóm phục vụ cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học bao gồm: Các thiết bị nghe - nhìn, thiết bị trình chiếu, máy tính…

- Thường xuyên sắp xếp thiết bị dạy học tủ thư viện của lớp một cách khoa học, đúng quy định, các thiết bị đều có dán nhãn để dễ nhìn thấy.

- Các thiết bị được sử dụng thường xuyên thì giáo viên cần chủ động sắp xếp trước để lấy thuận tiện hơn.

- Sử dụng phiếu học tập (cá nhân hoặc nhóm) kết hợp với bảng phụ để có thể dùng trong các giờ ôn tập hoặc kiểm tra.

- Tích cực sử dụng tranh ảnh, mô hình.( tranh vẽ của bài, ảnh chụp thật, vật thật, ... ) để bài học thêm hấp dẫn và sinh động hơn nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy.

- Sử dụng và bảo quản tốt các phương tiện nghe nhìn, máy chiếu, máy tính…

- Thực hiện tốt “Mỗi giáo viên, nhân viên thực hiện một việc mới trong công tác giáo dục, trong dạy học và quản lý thiết bị” .

- Lên kế hoạch khai thác triệt để dụng cụ thiết bị nhằm phục vụ công tác dạy và học.

- Chủ động làm kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học cho các môn,cho từng bài dạy cụ thể của từng tuần học và ghi vào phiếu mượn thiết bị dạy học của mình.

- Phối hợp tốt với nhân viên thiết bị thông báo công khai các thông tin về thiết bị dạy học mới đã được bổ sung để giáo viên mượn.

b. Công tác bảo quản tốt thiết bị dạy học:

- Nâng cao ý thức bảo quản và sử dụng đồ dùng dạy học.

- Có kế hoạch bảo quản tốt thiết bị dạy học để sử dụng được nhiều năm.

- Thực hiện bảo quản thiết bị dạy học phù hợp với điều kiện nhà trường, thường xuyên sắp xếp gọn gàng, lau chùi và bảo quản thiết bị dạy học.

- Tham mưu kịp thời với lãnh đạo trường về công tác sửa chữa và mua sắm bổ sung hàng năm để phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên.

- Hợp tác với giáo viên bộ môn tổ chức sắp xếp lại tủ thiết bị theo từng bộ môn học của lớp mình.    

- Phối hợp với nhân viên thiết bị có kế hoạch hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Đề xuất với nhà trường trang bị thêm phương tiện để bảo quản, bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng thiết bị.

IV. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

- Nhà trường có kế hoạch dự trù kinh phí nhiều hơn nữa để mua sắm, tu sửa, bổ sung thiết bị kịp thời vào đầu năm học nhất là môn Tiếng Việt để giảng dạy có hiệu quả hơn.

- Khen thưởng và động viên kịp thời những giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học và tự làm đồ dùng dạy học.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện điểm “nhấn” của Sở về “Bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học” của bản thân. Kế hoạch bước đầu nên còn nhiều thiếu sót. Rất mong lãnh đạo trường và giáo viên giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để bản thân tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.                                                                                                                                 .Tân Phong B, ngày 15 tháng 10 năm 2011

                                                                Người lên kế hoạch

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 06 Tháng 8 2012 09:33