DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ NHIỆM KỲ 2010 - 2012 PDF. In Email
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 
Nhà trường - Chi bộ
Viết bởi school   
Thứ hai, 24 Tháng 9 2012 20:49

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                           

TKcgtacDB                      

Tân Phong,ngày.. tháng...năm 2012                                                                                        

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN PHONG

CHI BỘ TH TÂN PHONG B

DỰ THẢO                              

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ

NHIỆM KỲ 2010 - 2012

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2012, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Phường Tân Phong , Chi bộ TH Tân Phong B đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ là “ Dạy tốt – Học tốt”.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Phường Tân Phong nhiệm kỳ 2010 - 2015 về công tác giáo dục – Đào tạo. Cấp ủy chi bộ trường tiểu học Tân Phong B báo cáp kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ 2010-2012 với những nội dung sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HỌC.

1. Công tác chuyên môn :

Thực hiện tốt “Hai không” với 4 nội dung “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục – Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh không đạt chuẩn ngồi nhầm lớp ”

Thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục theo qui định của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Đặc biệt là có nhiều biện pháp tích cực trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Kết quả giáo dục

+ Cuối năm học 2010 - 2011:

TSHS đầu năm

TSHS

cuối năm

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

872

869

642

73,2

172

22,3

54

4,4

01

0,1

+ Cuối năm học 2011 - 2012:

TSHS

Đầu năm

TSHS

Cuối năm

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

969

973

694

71,3

215

22,1

62

6,4

02

0,2

2. Công tác giáo dục đạo đức – rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh :

Song song với việc giảng dạy văn hóa, trường cũng rất quan tâm đến việc giáo dục đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Ngoài việc giảng dạy môn đạo đức cho học sinh theo chương trình quy định, Nhà trường còn tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá, sinh hoạt dưới cờ để giáo dục các em ý thức chấp hành luật lệ giao thông, tham gia bảo vệ môi trường – xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực. Giáo dục học sinh biết cách phòng chống ma tuý, tội phạm. …

Kết quả: Trong 2 năm 2010; 2011 có 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm thực hiện đầy đủ, 100% học sinh chấp hành tốt luật lệ giao thông, không có học sinh nào dính líu đến ma tuý cũng như tệ nạn xã hội.

3. Công tác chăm lo bồi dưỡng đội ngũ – tiêu chuẩn hóa đội ngũ.

Hiện nay trình độ giáo viên đạt chuẩn là 100%. Trong đó trên chuẩn là 38 GV, tỉ lệ 95%.

Hiện có 05 GV tham gia học lớp Đại học sư phạm.

Đa số giáo viên cố gắng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Trong 2 năm có 189 tiết dạy ứng dụng CNTT và 37/37 bộ giáo án soạn vi tính.

4. Công tác thi đua :

Căn cứ vào biểu điểm thi đua đã được thông qua Hội nghị viên chức và các quy định của ngành, Trường tiến hành đánh giá thi đua theo 2 đợt : cuối HKI, cuối HK II. Ở mỗi đợt đều tổ chức các bước theo quy định. Kết quả như sau :

Năm học 2010-2011 :

- CSTĐ cơ sở : 10/30    tỉ lệ :33.3 % trong đó đảng viên có 7 đ/c, tỉ lệ : 70%

- LĐTT : 30/41   tỉ lệ :   73,1 % trong đó đảng viên có 17 đ/c, tỉ lệ : 100%

- Tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh

Năm học 2011-2012 : Đề nghị thành phố công nhận:

- CSTĐ cơ sở : 11 /36   tỉ lệ :30,5% trong đó đảng viên có 8 đ/c, tỉ lệ: 72,7%

- LĐTT :     36/47         tỉ lệ : 76,5% trong đó đảng viên có 17 đ/c, tỉ lệ: 100%

- Tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN THỂ

Chi bộ lãnh đạo Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là đòn xeo thúc đẩy chuyên môn. Vận động công đoàn viên tích cực tham gia cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cuơng – Tình thương – Trách nhiệm”. Tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học do cấp trên phát động. Tạo mọi điều kiện cho quần chúng tham gia xây dựng chính quyền và xây dựng đảng. Thông qua các hoạt động chuyên môn, phong trào, Chi ủy chỉ đạo BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn theo dõi, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực để giới thiệu cho chi bộ phát triển Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2012, Chi bộ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do thành phố phát động như: Phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào vòng tay bè bạn, thăm hỏi và tặng quà đơn vị kết nghĩa, văn nghệ quần chúng, tiếng hát giáo viên…

Vào đầu mỗi năm học trường đã tổ chức Hội nghị viên chức để bàn bạc, thông qua các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học, các tiêu chuẩn để bình xét thi đua. Hàng tháng trường đều duy trì chế độ hội họp như: họp Hội đồng, chuyên môn, tổ khối. Trong phiên họp hội đồng, ngoài những nội dung chuyên môn, Hiệu trưởng còn công khai tài chính, thông báo kịp thời các chủ trương chính sách của Nhà trường, các văn bản của cấp trên. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ, nên trong những năm học qua trường đã không có đơn khiếu kiện nào.

Kết quả:

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đã tích cực tham gia và thực hiện đạt kết quả tốt so với yêu cầu đề ra.

- Trong 2 năm học 2010 - 2011 và năm học 2011 - 2012 được công nhận các danh hiệu sau:

+ Nhà trường 02 năm liền được tỉnh tặng danh hiệu: tập thể lao động xuất sắc

+ Công đoàn cơ sở vững mạnh

+ Liên Đội mạnh cấp tỉnh

+ Giải 3 hội thi TDTT cấp cụm

+ Giải nhất liên hoan văn nghệ quần chúng cấp thành phố.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng :

Chi bộ luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Sự lãnh đạo của Chi bộ trước hết phải làm cho cán bộ, đảng viên quán triệt và nắm vững chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Chi bộ đã tổ chức cho tất cả Đảng viên học tập, quán triệt   đầy đủ các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy và của Đảng ủy Phường.

- Cótổ chức sinh hoạt học tập, xem truyền hình trực tuyến qua kênh ĐN 2.

- Sinh hoạt kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm đầy đủ nghiêm túc với những hoạt động thiết thực nhằm đưa các hoạt động của Nhà trường đi vào nề nếp. Đảng viên có chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng chính trị, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, có lối sống lành mạnh, tiết kiệm

- Đảng viên được nâng cao dần chất lượng qua các đợt học tập , sinh hoạt đảng, phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ người đảng viên nơi cư trú.

- Đảng viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Công tác tổ chức :

- Chi bộ không ngừng nâng cao trình độ chính trị cho đảng viên mới, đảng viên trẻ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ chính trị vững vàng, tiếp tục gánh vác nhiệm vụ vẻ vang của đảng.

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy và Nghị quyết của chi bộ về công tác phát triển Đảng viên, Chi bộ đã triển khai đến các đoàn thể làm công tác tạo nguồn từ các phong trào quần chúng để giới thiệu sang Đảng. Từ   năm 2010 – 2012, Chi bộ đã tổ chức kết nạp 05 đồng chí: Nguyễn Thị Ánh Hồng, Nguyễn Ngọc Thanh, Thiều Thị Hà, Trương Thị Thùy Dung và Nguyễn Thị Nhâm, chuyển Đảng chính thức cho 03 đồng chí: Nguyễn Thị Ánh Hồng, Nguyễn Ngọc Thanh Và Thiều Thị Hà. Năm 2012, đã lập hồ sơ đề nghị kết nạp cho 02 quần chúng Trương Thị Oanh và Lê Thị Hiên.

- Thực hiện nghiêm theo Điều lệ Đảng quy định. Duy trì nề nếp và nâng cao dần chất lượng các buổi sinh hoạt định kỳ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, trong phê bình và tự phê bình.

- Thực hiện tốt quy định 76 – QĐ/TW ngày 15/06/2000 của Bộ Chính trị . Thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú.

Chi bộ có đầy đủ các hồ sơ sổ sách theo quy định như sổ biên bản, sổ Nghị quyết, sổ thu, chi,…

Việc thu, chi Đảng phí của chi bộ được thực hiện rõ ràng, minh bạch, có mở sổ sách và chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của tài chính.

KẾT QUẢ : Trong nhiệm kỳ 2010-2012 Chi bộ đã đạt được :

- Năm 2010: Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu

- Năm 2011: Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

3. Công tác kiểm tra :

Thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác kiểm tra Đảng” làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Chi ủy thường xuyên nhắc nhở và lên kế hoạch kiểm tra chấp hành Điều lệ Đảng, các quy định, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Nhìn chung, các Đảng viên trong chi bộ đã thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người Đảng viên và Quy định 47- QĐ/TW quy định về những điều Đảng viên không được làm.

Tại nơi cư trú, các đồng chí Đảng viên đã vận động gia đình cùng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Gia đình của các Đảng viên được khu phố bình chọn là: “ Gia đình văn hoá”.

- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có : 05 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ TRÊN

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng Ủy Phường Tân Phong nên Chi bộ đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết đã đề ra.

-Chi bộ và tập thể Đảng viên luôn có sự đoàn kết nhất trí cao.

-Có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Chi bộ, nhà trường và các đoàn thể.

-0Chi bộ sinh hoạt hàng tháng đều đặn và thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

-Các Đảng viên đều rèn luyện, phấn đấu không mệt mỏi, luôn đóng góp nhiều thành tích cho hoạt động của nhà trường.

-Công tác dạy và học được nâng lên về chất lượng.

IV. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ :

- Công tác lãnh đạo chi bộ đôi khi còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nội dung sinh hoạt trong chi bộ chưa thật sự phong phú.

- Công tác bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ trung kiên còn chưa thường xuyên.

- Việc sinh hoạt trực tuyến còn hạn chế.

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Một là : Luôn giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân – trong nhà trường, ngoài xã hội.

Hai là : Không ngừng đổi mới, phong cách làm việc của Chi ủy trong Chi bộ - xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên hoạt động có hiệu quả.

Ba là : Tổ chức quán triệt Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện, giải pháp cụ thể, phù họp với đặc điểm của chi bộ, của trường.

Bốn là : Phát huy triệt để tinh thần phê bình và tự phê bình của Đảng viên trong Chi bộ Phát huy dân chủ – xây dựng khối đoàn kết – nhất trí cao của đảng viên trong chi bộ. Phối hợp nhịp nhàng giữa chi bộ, chính quyền và đoàn thể trong nhà trường.

Năm là : Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời giải quyết những vướng mắc, những băn khoăn của cán bộ – đảng viên – quần chúng trong Nhà trường./.      

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: